ชื่อ - นามสกุล :นายวิสุทธ์ ชูมัง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0899469997
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :