[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2561
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2559
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2558
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2557
     ------------------------------
     ระบบจัดเก็บข้อมูล DMC
     ระบบสารสนเทศ EMIS
     ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
     ข้อมูลเด็กพิการเรียนรวม
     e-budget
แผนปฏิบัติการ
     แผนปฏิบัติการ 2561
     แผนปฏิบัติการ 2560
     รายงานผลตามแผนปี 60
banner
รายการดาวน์โหลด


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : เรื่อง ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นายสุไลมาน นิยมเจริญ
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 145    จำนวนการดาวน์โหลด : 17 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รายงานการศึกษาในครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1.  เพื่อการสร้างชุดการสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ทัศนศิลป์)   เรื่อง  ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ๘๐/๘๐  (E1/E2)  ๒.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ทัศนศิลป์)  เรื่อง ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  ก่อนเรียนและหลังเรียน  3.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน  เรื่อง  ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย    เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ทัศนศิลป์)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนจำนวน  17  คน

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 28/ก.ค./2561
      การใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22/มิ.ย./2561
      เรื่อง ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 22/มิ.ย./2561
      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554
      การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24/ก.พ./2554