รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศผลการประกวดสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนดีเด่น ระดับ สพป.ยะลา เขต 2 ปีงบประมาณ 2561
    ประกาศผลการประกวดสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนดีเด่น ระดับ สพป.ยะลา เขต 2 ปีงบประมาณ 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-08-2561
ไฟล์ที่แนบมา
1.ประกาศ (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 320.63 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประกาศผลการประกวดสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนดีเด่น ระดับ สพป.ยะลา เขต 2 ปีงบประมาณ 2561[10/08/2561]


หน้าแรก