รายละเอียดข่าวสาร : บ้านบันนังดามา

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนบ้านบันนังดามา)
    ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 508,490 บาท
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-07-2561
ไฟล์ที่แนบมา
1.img107.jpg (ชนิดไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 674.34 KB
2.img108.jpg (ชนิดไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 665.92 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านบันนังดามา
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนบ้านบันนังดามา)[05/07/2561]


หน้าแรก