รายละเอียดข่าวสาร : บ้านบาโงยซิแน

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน)
    ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
(งบประมาณ 538,990 บาท) 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-07-2561
ไฟล์ที่แนบมา
1.ปปช.07 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 149.33 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านบาโงยซิแน
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน)[05/07/2561]
 2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงต่อเติมที่อาบน้ำ[10/04/2561]


หน้าแรก