รายละเอียดข่าวสาร : บันนังสตาอินทรฉัตรฯ

ประกาศราคากลางจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-07-2561
ไฟล์ที่แนบมา
1.ประมาณการรถรับ - ส่ง นร. (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 110.20 KB
2.ตาราง ปปช.7 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 239.68 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประกาศราคากลางจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2[07/08/2561]
 2.ประกาศราคากลางการจัดซื้อรายการคุรุภัณฑ์ ในโครงการโรงเรียนประชารัฐชายเเดนใต้ [09/07/2561]
 3.ประกาศราคากลางจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561[02/07/2561]


หน้าแรก