รายละเอียดข่าวสาร : สพป.ยะลา เขต 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (DLIT)
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (DLIT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-12-2560
ไฟล์ที่แนบมา
1.ประกาศ (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 732.30 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของสพป.ยะลา เขต 2
  1 หน้า 1 / 1
 1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561[02/05/2560]
 2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561[02/05/2560]
 3.แผนงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561[01/05/2560]
 4.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (DLIT)[27/12/2560]
 5.ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพฯ[06/03/2560]
 6.ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพฯ[20/02/2560]
 7.รายละเอียดราคากลางการจัดซื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561[23/01/2560]


หน้าแรก