รายละเอียดข่าวสาร : สพป.ยะลา เขต 2

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพฯ
    ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพฯ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-02-2561
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของสพป.ยะลา เขต 2
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพฯ[06/03/2561]
 2.ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพฯ[20/02/2561]
 3.รายละเอียดราคากลางการจัดซื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561[23/01/2561]


หน้าแรก